Tosoh Bioscience har udsendt deres nye katalog over resiner (process media)

https://www.separations.eu.tosohbioscience.com/ebooks/process_catalog/ProcessCatalog.html